Cultural Entrepreneurship Conference (CEC) 10.–11.12.2012

Aika: 10.–11.12.2012
Paikka: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Konferenssissa tarkastellaan kulttuuriperinteen ja -tuotannon sekä luovan talouden ja taiteenalan toimijoiden muodostamia yrittäjäverkostoja ja -kumppanuuksia ja niiden merkitystä alueen tai paikan brändille – Networked Cultural Heritage and its ’Impact’ on Place Brands: Global Perspectives on Capturing Value through Entrepreneurial Partnerships.

Parhaat artikkelit valitaan kansainvälisten The Journal of Enterprising Communities (JEC/Emerald Group) ja The Journal of Place Branding and Public Diplomacy (PBPD/Palgrave MacMillan) erikoisnumerojen arviointiprosessiin.

Call for Papers (extended abstracts/full papers) on pidennetty 28.9.2012 asti.

Konferenssi on maksuton. Ilmoittaudu verkkolomakkeella perjantaihin 30.11.2012 mennessä.

Konferenssi järjestetään yhteistyössä Rotterdam School of Managementin ja Copenhagen Business Schoolin kanssa.

Lisätiedot konferenssin sivuilta www.tse.fi/cec

KTT, erikoistutkija, Arja Lemmetyinen
Puh. 050 520 0770, arja.lemmetyinen(a)utu.fi

Mainokset

TuKKK:n Porin yksikön erillisvalintojen tulokset 2012

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön erillisvalintojen tulokset on julkaistu.

Erillisvalintojen hyväksytyt hakijat 2012

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Pori

FRÖBERG Jonna Erika
HALLAMAA-NUMMINEN Katja Maarit
KORIN Heidi Maria
KOSTIA Eeva Kaarina
KUIVALA Jarkko Pauli Tapani
KUUSAMO Johanna Maria
LEPPÄNEN Berita Katariina
LEVO Tuija Maaria
LIIAS Patricia Emilia
LINDELL Minna-Maria
MITRUNEN Päivi Johanna
MÄNTYSALO Heli Sisko
PÖYHÖNEN Nora Katariina
ROITTO Marja Katariina
SALO Minna Annukka
VILJANEN-PEURANIEMI Mari Johanna

Näiden hakijoiden lisäksi hyväksyttiin 4 hakijaa, jotka eivät antaneet lupaa julkaista tuloksiaan internetissä.

Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma, Pori

ARNKIL Matti Johannes
HUURINAINEN Hanna
KAASALAINEN Kirsi Marjaana
KAUNISTOLA Mari Sirkku Heleena
KORTESOJA Milla Sini Maria
KOSKELA Tiina Marjukka
LINDQVIST Elli Matilda
MANSUKOSKI Katariina Ilona
MÄKINEN Turo Erkki Kalervo
NUUTINEN Susanna Jaana-Margetta
OJALA Tuuli Katariina
POUSSU Noora Marjatta
RINTA-KAUHAJÄRVI Taina Helena
ROPO Juha-Pekka Tapani
RÄSÄNEN Hanna Emilia
SOMERISTO Sanna Maaria Johanna
TANHUA Suvi Tuulia

Näiden hakijoiden lisäksi hyväksyttiin 3 hakijaa, jotka eivät antaneet lupaa julkaista tuloksiaan internetissä.

Kauppatieteet, liiketalouden tradenomien erillisvalinta, Pori

EKBLOM Marja Riitta Elisabeth
HINTIKKA Timo Juhani
JÄRVINEN Essi Ilona
KÄMPPI Johanna Pia Annika
LAURILA Elisa Marketta
LAURILA Matti Antero
NIEMINEN Saija Anniina
NURMI Jari Juhani
PERUS Jenna Maria
RANTALA Satu Kristiina
ROMO Jari Petri Antero
SEITALA Emmi Marika
SUOJOKI Tomi Tapio
VASTAMÄKI Anu Mirjami

Näiden hakijoiden lisäksi hyväksyttiin 6 hakijaa, jotka eivät antaneet lupaa julkaista tuloksiaan internetissä.

Kaikille hakijoille postitaan kirje valinnan tuloksista kesäkuun loppuun mennessä.

Satakunnan teollisuus hiipui loppuvuonna – palveluissa nousu jatkunut

Satakunnan talous kasvoi kohisten vielä vuoden 2011 heinä–syyskuussa. Tällöin teknologiateollisuuden vire jatkui pääosin vahvana ja muillakin teollisuuden aloilla liikevaihto kasvoi. Loka–joulukuussa teknologiateollisuuden kasvu taittui kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihdon supistuttua selvästi ja metallien jalostuksen nousun pysähdyttyä. Metsäteollisuuden liikevaihto ja vienti laskivat huomattavasti. Sen sijaan elintarviketeollisuus jatkoi vakaalla kasvu-uralla vuoden loppuun asti. Rakentaminen kasvoi loppuvuonna hieman. Palvelusektori vahvistui selvästi liike-elämän palveluiden johdolla, joskin kaupan kasvu jäi aikaisempaa heikommaksi. Talouden palkkasumma kasvoi vuoden loppuun asti vähitellen tasaantuen. Talous on vähitellen elpymässä, joskaan kovin nopeaa kasvua ei liene lähiaikoina odotettavissa.

Tiedot käyvät ilmi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön uusimmasta Satakunnan talous -suhdannejulkaisusta, jossa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon.

Lisätietoja:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Poin yksikkö
projektitutkija Saku Vähäsantanen
puh. 050 520 0780
saku.vahasantanen(a)utu.fi

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu